อะไหล่งาน metal deck

อะไหล่งาน metal deck

METAL DECK เป็นแผ่นเหล็กพื้นโครงสร้างที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักเพื่อใช้ในงานก่อสร้างพื้นประกอบ (COMPOSITE FLOOR SYSTEM) โดย (METAL DECK) จะทำหน้าที่เป็นเหล็กรับแรงดึง คอนกรีตจะมีหน้าที่รับแรงอัด สำหรับปุ่มนูนจะมีหน้าที่ต้านแรงเฉือน (EMBOSSMENT) ซึ่งจะทำให้คอนกรีตและแผ่นพื้น (METAL DECK) ไม่หลุดหรือไถลจากกัน เป็นพื้น (COMPOSITE SLAB) ตามที่ได้ออกแบบไว้อย่

ดูรายละเอียด
โทรสอบถาม