Steel Deckคืออะไร?

Steel Deckคืออะไร?

Steel Deck คือ แผ่นเหล็กพื้นโครงสร้างที่มีความสามารถรับน้ำหนัก สามารถนำมาใช้ในงานก่อสร้างพื้นประกอบแบบ Composite Floor ระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบ (Composite steel deck floor system) ที่ประกอบด้วยแผ่นเหล็กขึ้นรูปเย็น (Cold-Formed Steel Deck) กับคอนกรีตได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในระบบโครงสร้างอาคารในปัจจุบัน โดยระบบของพื้นแผ่นเหล็กประกอบ (Composite steel deck fl

ดูรายละเอียด
โทรสอบถาม